Project Description

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔN SƠN LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN ĐẦU TƯ CÁC NHÀ YẾN. XÂY DỰNG NHÀ YẾN, VẬN HÀNH NHÀ YẾN, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM YẾN SÀO TRỰC TIẾP TỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

NHÀ YẾN CÔN SƠN TẠI TÂN THÀNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nhà yến Bát Tiên Côn Sơn tại Tân Thành với quy mô hai lâu, một trệt với tổng diện tích khai thác 600 m2 mặt sàn sản lượng bình quân 50kg yến thô/năm

Hình ảnh kiểm tra nhà yến Bát Tiên Côn Sơn tại Tân Thành

Mô hình nhà yến Bát Tiên Côn Sơn

Mặt cắt nhà yến Bát Tiên Côn Sơn